Maciek Zieliński

painter / graphic artist / illustrator
living near Cracow, Poland 

malarz / grafik / ilustrator
mieszka pod Krakowem
EN:

Maciek Zieliński studied at The Academy of Fine Arts in Cracow. After graduating with MA degree in Graphic Design he worked for a number of Cracow advertising and interactive agencies as well as for startups. Having worked on commercial, mostly digital projects for over ten years, he realized he missed the satisfaction of creating real artwork.

Eventually he left the advertising world in pursue of his own art projects. He started with intricate ink drawings and then gradually moved towards more abstract and painterly style.
PL:
Maciek Zieliński jest absolwentem Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Po ukończeniu studiów na kierunku: projektowanie graficzne, pracował dla wielu krakowskich agencji reklamowych, agencji interaktywnych oraz startupów.
Po 10 latach pracy nad komercyjnymi, głównie cyfrowymi projektami, zdecydował o powrocie do własnej twórczości i opuścił branżę reklamową. Rozpoczął od drobiazgowych rysunków, które tworzą dziś serię „Maski”, a następnie stopniowo przeszedł do bardziej abstrakcyjnego, malarskiego stylu.
Back to Top / Powrót na górę